Skip to main content

Om Tandläkarvillan

Vårt team består av tandläkarna Magrethe och Henrik Toremalm, vår tandhygienist Mia Noltorp  samt tandsköterskorna Janette Lago Anderberg och Emma Östberg. Vi är, för er trygghet, medlemmar i Privattandläkarna och Sveriges Tandläkarförbund. Vi strävar efter att kontinuerligt fortbilda oss och att vara i framkant vad gäller ny teknik och nya vetenskapliga landvinningar.


Din trygghet i tandvården

Vi är en tandvårdsklinik som funnits på samma ställe sedan 1977 och som drivits av samma tandläkare sedan 1986. Vi har tre ljusa och moderna behandlingsrum och vårt tandvårdsteam består av två tandläkare, en tandhygienist och två tandsköterskor.

Vi bedriver all form av tandvård för både barn och vuxna. Vi har även en mycket erfaren specialist i parodontologi som hjälper oss med installation av implantat och andra kirurgiska behandlingar.

Vi är anslutna till Försäkringskassan och alla våra vuxna patienter får således tillgång till allmänt tandvårdsbidrag (ATB), i vissa fall särskilt tandvårdsbidrag (STB) samt högkostnadsskydd enligt gällande regler.

Vi är även ackrediterade hos Region Skåne och kan därför ge kostnadsfri tandvård till barn och ungdomar upp till och med 23 år.

Vi är medlemmar i

Privattandläkarna och Sveriges Tandläkarförbund.

Kliniken är medlem i branschorganisationen Privattandläkarna. Det innebär att kliniken åtar sig att både följa Privattandläkarnas etiska riktlinjer och Privattandläkarnas unika överenskommelse med Konsumentverket som bland annat reglerar garantier samt att vi uppfyller krav på grundläggande försäkringsskydd. Därtill finns Privattandläkarnas förtroendenämnd som vid behov kan hjälpa till att lösa tvister mellan tandläkare och patient. Läs mer på www.ptl.se.

Vi är även medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund som är vår fackliga och vetenskapliga organisation. Läs mer på www.tandlakarforbundet.se. Kliniken är ansluten till Försäkringskassan och vi har även ackreditering hos Region Skåne.