Skip to main content

Behandlingar

Vi utför alla typer av behandlingar inom allmän tandvård, både för barn och vuxna. Till vår hjälp har vi även Bengt Lewin, specialist i parodontologi (tandlossningssjukdomar). Tillsammans med sin tandsköterska, Anne, utför han installation av implantat och andra kirurgiska ingrepp.

Läs mer om olika typer av behandlingar på www.1177.se/Skane/Tema/Tander.


Patientförsäkring

Kliniken har, för din trygghet, försäkringar som skyddar dig om behov skulle uppstå.

TLV

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket är den myndighet som beslutar om storleken på den statliga ersättningen för olika tillstånd i munnen.

www.tlv.se/tandvard

Tandtekniker

Alla våra tandtekniska produkter (kronor, broar m.m.) tillverkas i Sverige. Vi anlitar främst TL tandteknik i Ystad och Nordentic Örestad Expodent Åkesson Dentallab i Malmö.

Region Skåne

Vi är även ackrediterade hos Region Skåne och kan därför ge kostnadsfri tandvård till barn och ungdomar upp till och med 23 år.